You are here:News»Incontri»2010»Sveti Duh»Sveti Duh
Biuro Prasowe Kategoria: News
Opublikowano: 26 kwiecień 2014 Odsłony: 825
Drukuj

Ministrowie Prowincjalni Europy Środkowej i Wschodniej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów spotkali się w dniach od 3 do 5 marca 2010 roku w miejscowości o znamiennej nazwie Duch Święty (Sveti Duh) na Słowenii na spotkaniu konferencji CECOC - Konferencja Europy Środkowo-Wschodniej Kapucynów (Conferentia Europae Centro-Oreintalis Capuccinorum).

Podczas spotkania Ministrowie Prowincjalni, Wiceprowincjałowie, Kustosze oraz bracia reprezentujący Delegatury na początku zrelacjonowali bieżące wydarzenia, dzieląc się wydarzeniami jak również przedstawiając kwestie formacyjne w poszczególnych miejscach. Spotkanie w Słowenii miało na celu przyjrzenie się rzeczywistości sekularyzacji, która dotyka nie tylko świat zewnętrzny, ale również Zakon Kapucynów. Dlatego podczas spotkania miały miejsce świadectwa braci, liturgie słowa, rozmowy i wymiana zdań. To spotkanie było również próbą odpowiedzi na międzynarodowe sympozjum kapucyńskie dotyczące kwestii sekularyzacji, które miało miejsce w Madrycie w listopadzie 2009 roku. Bracia zastanawiali się jak animować, jak formować braci w zakonie we współczesnym zsekularyzowanym świecie. Poruszona była kwestia potrzeby wychowania do wiary dojrzałej; ten problem dotyka młodych ludzi wstępujących obecnie do zakonu, którzy nie mieli możliwości przejścia formacji do wiary w swoich rodzinach, z których wyszli. Dużo mówi się w ostatnim czasie o problemie sekularyzacji świata. Bracia Kapucyni również poprzez spotkania przełożonych podejmują próbę i wysiłek autorefleksji nad swoją sytuacją. Proces sekularyzacji i dechrystianizacji w sposób poważny dotyczy także środowiska życia konsekrowanego. Do tego dołącza się kwestia konsumpcjonizmu, który wdziera się również poza klauzurę klasztorną jak i rekompensat w postaci pracoholizmu oraz innych ucieczek na zewnątrz, które w efekcie końcowym odciągają od procesu autoformacji i podejmowania trudu osobistego, a w konsekwencji również wspólnotowego nawrócenia. Stąd spotkanie w Słowenii było momentem wymiany spostrzeżeń i próbą poszukiwań intuicji odnalezienia drogi nawrócenia, nie tylko dla pojedynczego brata, ale próbą zastanowienia się jak podejmować drogę nawrócenia razem we wspólnocie.

 

Ważnym momentem były chwile dzielenia, osobistych świadectw braci jak również czas wspólnych modlitw: codziennej liturgii godzin, medytacji, nabożeństwa Słowa oraz Eucharystii. Jak zawsze podczas takich spotkań nie zabrakło momentów wspólnego bycia razem i rozmów podczas rekreacji, które były również ważnym momentem dzielenia i wymiany doświadczeń. Rzeczywistość Zakonu Kapucynów w krajach postkomunistycznych jest podobna, jednakże każda z prowincji wygląda inaczej. Stąd spotkania na poziomie ministrów prowincjalnych są momentem, kiedy może dokonać się refleksja, zaczerpnięcie z doświadczeń innych prowincji, nawet wówczas, kiedy ma się do czynienia z eksperymentami, które w konsekwencjach okazały się nieudane.

W czwartek 5 marca bracia rozmawiali na temat nowych rzeczywistości w Kościele (Odnowa w Duchu Świętym, Droga Neokatechumenalna czy Ruch Rodzin Nazaretańskich), uczestnictwa braci kapucynów w tych rzeczywistościach, zauważając bogactwo, które te ruchy i grupy wnoszą do Kościoła, ale również do wspólnot kapucyńskich. Bracia rozmawiali również na temat współczesnych metod ewangelizacyjnych i sposobów, z którymi można docierać do bardzo wielu osób. Dlatego była mowa o sposobach ewangelizacji poprzez radio, telewizję, Internet i innych. Oprócz rozmów bracia dawali konkretne świadectwa pracy z radiu oraz współpracy z telewizją w kwestii przygotowywania filmów dla dzieci w różnych częściach.
Spotkanie CECOC nie miało na celu dania konkretnych odpowiedzi na postawione pytania, co było raczej próbą wymiany doświadczeń pomiędzy ministrami prowincjalnymi, by później w sposób bardziej świadomy szukać odpowiedzi na partykularne problemy poszczególnych prowincji. W dość mocny sposób wybrzmiewała kwestia poważnego wychowania do wiary, które musi znaleźć swoje podstawowe miejsce w formacji zakonnej na skutek zmieniających się okoliczności i mentalności społeczeństwa. Stawianie osobistej relacji z osobą Jezusa Chrystusa – jedynego Pana i Zbawiciela – było tym, co uczestnicy często stawiali sobie przed oczy, jako źródło i moment odnowy życia każdego z osobna i całych wspólnot.  

 

Spotkanie było również czasem podjęcia i omówienia spraw bieżących dotyczących Konferencji i spraw na poziomie ponadprowincjalnym. Spotkania CECOC to również bardzo dobry moment słuchania siebie nawzajem, przyglądania się różnym procesom mającym miejsce w zakonie w prowincjach żyjących koło siebie w zbliżonych warunkach społecznych i kulturowych.
CECOC jest jednym z organizmów (cetusów) terytorialno-organizacyjnych Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, na jego czele obecnie stoi br. Štefan Kožuh – Minister Prowincjalny Słowenii. Zakon Kapucynów liczący w całym świecie ok. 10 500 braci podzielony jest na cetusy (okręgi terytorialne), które mają pomóc animacji braci w zakonie oraz budować relacje i kontakty pomiędzy prowincjami. Do cetusu słowiańskiego należą: 2 prowincje polskie (Kraków i Warszawa), Prowincja Słowenii, Prowincja Czech, Prowincja Słowacji, Prowincja Chorwacji, Wiceprowincja Ukrainy, Wiceprowincja Białorusi, Kustodia Szwecji, Kustodia Bułgarii, Kustodia Rumunii oraz Delegatura Węgier. (Prowincja, Wiceprowincja, Kustodia czy Delegatura – są to podmioty prawno-organizacyjne w zależności od ilości braci i domów znajdujących się na danym terytorium.)   
Zobacz stronę CECOC – www.cecoc.info

Ministrowie Prowincjalni i zebrani, podjęli na koniec decyzję organizacji kapucyńskiej międzynarodowej Kapituły namiotów dla konferencji CECOC pod koniec czerwca 2011 roku, pod roboczym tytułem – „Wzmocnijcie waszą wiarę”. Kapituła miała by na celu podjęcie wyzwania do wspólnotowego trudu wejścia w dynamikę nawrócenia, odnowę wiary, zmierzenie się z kwestią sekularyzacji oraz podjęcia inicjatywy ewangelizacyjnych, aby świadczyć o miłości Boga. 

Uczestnicy spotkania CECOC w Słowenii 3 – 5 marca 2010 r.:
1.    br. Jure Šarčević – Definitor Generalny
2.    br. Štefan Kožuh – Prowincjał Słowenii, przewodniczący CECOC
3.    br. Marek Przeczewski – Prowincjał – Warszawa
4.    br. Jacek Waligóra – Prowincjał – Kraków
5.    br. Józef Timko – Prowincjał Czech
6.    br. Marko Fidel Pagáč – Prowincjał Słowacji
7.    br. Marek Kratki – prowincja Słowacji
8.    br. Ivica Petanjak – Prowincjał Chorwacji
9.    br. Andrzej Żylewicz  - Wiceprowincjał Białorusii
10.    br. Błażej Suska – Wieceprowincjał Ukriany i Rosji
11.    br. Justyn Rusin – wiceprowincja Ukrainy i Rosji  
12.    br. Andrzej Konopka – Kustosz Szwecji
13.    br. Krzysztof Orzadowicz – Kustosz Bułgarii
14.    br. Grzegorz Skrzela – Kustodia Bułgarii
15.    br. Leon Budau- Kustosz Rumunii
16.    br. Leonard Ghiurca – Rumunia
17.    br. Sergio Tellan – delegatura Węgier
18.    br. Agostino Crepaldi – delegatura Węgier
19.    br. Marek Miszczyński – Sekretariat ds. Formacji – Rzym, Kuria Generalna
20.    br. Tomasz Wroński – Sekretarz CECOC, Biuro ds. Misji – Kuria Generalna
21.    br. Paweł Teperski – Prowincja Krakowska


Zobacz galerie zdjęć: CECOC - Słowenia cz.I, cz.II, cz.III

br. Paweł Teperski OFMCap
Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska