You are here:News»Incontri»2011»Kremnické Bane»Kremnické Bane
Biuro Prasowe Kategoria: News
Opublikowano: 21 marzec 2014 Odsłony: 982
Drukuj

W geograficznym centrum Europy (słow. Stred Európy), w Kremnické Bane na Słowacji, w dniach od 15 do 18 marca 2011 roku spotkali się Ministrowie Prowincjalni Europy Środkowej i Wschodniej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Było to spotkanie zwyczajne CECOC – Konferencji Kapucynów Europy Środkowo-Wschodniej (Conferentia Europae Centro-Orientalis Capuccinorum).

   
Obradom jak zwykle towarzyszyły sprawozdania z bieżących wydarzeń, które przedstawili ministrowie prowincjalni, wiceprowincjałowie, kustosze oraz bracia reprezentujący delegatury. Uczestnicy dzielili się informacjami o wydarzeniach, mówili o wyzwaniach i planach dotyczących najbliższej przyszłości. Oprócz spraw bieżących znaczące miejsce miało wystąpienie brata Amanuela Mesgun Temelso OFMCap (Prowincja Erytrei), Asystenta Generalnego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy Kurii Generalnej Kapucynów. Brat Amanuel przypomniał o odpowiedzialności Pierwszego Zakonu za FZŚ, który, jak zauważył,  jest autonomiczny w kwestii zarządzania i organizacji, ale nie niezależny w kwestiach formacji duchowej i pastoralnej. Podczas zebrania obecni zapoznali się również z przygotowaniami do zbliżającej się Międzynarodowej Kapituły Namiotów, organizowanej przez CECOC, która odbędzie się w Krakowie w dniach od 7 do 9 września 2011 roku. Kapituła zatytułowana: „Panie, przymnóż nam wiary!” w sposób szczególny będzie otwarciem się na ducha Nowej Ewangelizacji. Relacje z przygotowań przedstawili odpowiedzialni za nie: br. Sergio Tellan – Węgry, br. Tomasz Wroński – Kuria Generalna, br. Paweł Teperski – Kraków. (Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.2011.kapucyni.pl.)


Podczas zebrania podsumowano również spotkanie CECOC w Skomielnej Czarnej, omówiono kwestie związane z Kapitułą Generalną 2012, bracia wysłuchali także informacji przedstawionych przez definitora generalnego br. Jure Šarčević OFMCap. br. Peter Kovaczuk OFMCap (ze Słowacji) przedstawił sytuację braci na Islandii wzbogaconą o multimedialny pokaz zdjęć tej wyspy.

Kolejne spotkanie CECOC przewidziane jest w Sztokholmie - 11 - 14 października 2011 r.

Tekst i zdjęcia: br. Paweł Teperski OFMCap

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

Zobacz galerie zdjęć z tegorocznej Konferencji CECOC:


Przeczytaj poprzednie relacje i zobacz galerie zdjęć:
CECOC w Skomielnej Czarnej
CECOC w Słowenii
Galeria zdjęć cz. I
Galeria zdjęć cz. II
Galeria zdjęć cz. III

CECOC jest jednym z organizmów (cetusów) terytorialno-organizacyjnych Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, na jego czele obecnie stoi br. Štefan Kožuh – Minister Prowincjalny Słowenii. Zakon Kapucynów liczący w całym świecie ok. 10 500 braci podzielony jest na cetusy (okręgi terytorialne), które mają pomóc animacji braci w zakonie oraz budować relacje i kontakty pomiędzy prowincjami. Do cetusu słowiańskiego należą: 2 prowincje polskie (Kraków i Warszawa), Prowincja Słowenii, Prowincja Czech, Prowincja Słowacji, Prowincja Chorwacji, Wiceprowincja Ukrainy, Wiceprowincja Białorusi, Kustodia Szwecji, Kustodia Bułgarii, Kustodia Rumunii oraz Delegatura Węgier. (Prowincja, Wiceprowincja, Kustodia czy Delegatura – są to podmioty prawno-organizacyjne w zależności od ilości braci i domów znajdujących się na danym terytorium.) Zobacz stronę CECOC – www.cecoc.info

Asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich jest ruchem świeckim w łonie Rodziny Franciszkańskiej. Jego członkowie zobowiązują się do zachowywania Ewangelii za przykładem św. Franciszka. Podczas gdy franciszkańscy zakonnicy i zakonnice dzielą się na różne rodziny (na przykład Bracia Mniejsi, Konwentualni, Kapucyni, itd.), FZŚ jest jednym ruchem składającym się ze wspólnot lokalnych, regionalnych i krajowych, którymi kierują sami świeccy pod przewodnictwem Międzynarodowej Rady i jej Prezydium.

Posługa na rzecz FZŚ

Czterej Asystencji Generalni, mianowani odpowiednio przed Ministrów Generalnych Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych, Braci Mniejszych Kapucynów i Trzeciego Zakonu Regularnego, są członkami Prezydium Rady Międzynarodowej, z którym dzielą odpowiedzialność za koordynację i animację FZŚ na płaszczyźnie światowej. Ich specyficznym zadaniem jest duszpasterska oraz duchowa opieka wobec zjednoczonego ruchu FZŚ, którą sprawują kolegialnie. Stanowią oni Konferencję Asystentów Generalnych i spotykają się 9–10 razy w roku, aby planować wspólne działania i dzielić się informacjami i odpowiedzialnością w różnych częściach świata. Ich szczególnym zajęciem jest przeprowadzanie wizyt duszpasterskich w Radach Krajowych oraz uczestniczenie w kapitułach krajowych.

Posługa na forum wewnętrznym Zakonu Kapucynów

Do Asystenta kapucyńskiego FZŚ należy szczególna rola pomagania współbraciom w „okazywaniu członkom Franciszkańskiego Zakonu Świeckich prawdziwie serdecznego i braterskiego uczucia, w umacnianiu ich własnym przykładem w wierności dla ewangelicznego życia i w skutecznym promowaniu samego Zakonu zarówno wobec duchowieństwa diecezjalnego, jak i wobec ludzi świeckich” (por. Konst. 95, 4). Duchowa opieka nad FZŚ nie jest zadaniem, które można powierzać tylko i wyłącznie specjalistom, ale stanowi ważną część życia ewangelicznej wspólnoty przeżywanego wspólnie ze świeckimi. Dlatego kładzie się duży nacisk na konieczność formacji wszystkich braci, a nie tylko asystentów duchowych i braci w formacji początkowej, aby wszyscy jednakowo zdawali sobie sprawę z istnienia i potrzeb FZŚ.
Asystent Generalny FZŚ może skontaktować się z asystentami i odpowiedzialnymi FZŚ na różnych kontynentach. Asystent gotów jest udzielać pomocy w formacji braci różnych prowincji w tym, co dotyczy FZŚ. Może wskazać, gdzie należy szukać narzędzi formacji, tekstów i materiałów, jak również gdzie znaleźć osoby, które mogłyby przeprowadzić wykłady i kursy formacji dla braci w tej dziedzinie.

Informacje ze strony: www.db.ofmcap.org